Akademik Kadro

Fakülte Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık

Tam Zamanlı

İşletme

Tam Zamanlı

Yarı Zamanlı

Araştırma Görevlileri ve Lisansüstü Asistanları

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Tam Zamanlı

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Tam Zamanlı

Araştırma Görevlileri ve Lisansüstü Asistanları

Misafir Araştırmacılar

Yönetim Bilişim Sistemleri

Tam Zamanlı

Araştırma Görevlileri ve Lisansüstü Asistanları