PA 204 Pazarlama 3
BS 333 Sigorta Matematiği 3
BS 402 Reasürans Teknikleri ve Hasar Uygulamaları 3
BS 303 Finansal Düzenlemeler 3
BS 302 Bankacılıkta Fon Yönetimi 3
BS 342 Merkez Bankacılığı 3
BS 352 Kredi Yönetimi ve Analizi 3
EK 301 Para Teorisi ve Politikası 3
UTL 214 Uluslararası Ekonomi 3
FN 411 Yatırım Projelerinin Değerlemesi 3
HU 311 Ticaret Hukuku 3
MU 224 Dönem Sonu İşlemleri 3

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü ders programı uyarınca alınacak seçmeli dersler (8 ADET) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ders programında yer alan seçmeli derslerin yerine sayılacaktır.

BS 218 Bankacılık 3
FN 202 Finans Matematiği 3
BS 321 Hayat ve Emeklilik Sigortaları 3
FN 315 Mali Tablolar Analizi 3
BS 333 Sigorta Matematiği 3
BS 312 Sigorta İşletmeleri Yönetimi 3
FN 301 Finansal Yönetim 3
BS 431 Finansal KurumlardaRisk Yönetimi 3
BS 401 Uluslararası Bankacılık 3
BS 402 Reasürans Teknikleri ve Hasar Uygulamaları 3
BS 412 Bireysel Bankacılık 3
BS 422 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3
BS 302 Bankacılıkta Fon Yönetimi 3
BS 352 Kredi Yönetimi ve Analizi 3

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ders programı uyarınca alınacak seçmeli dersler (8 ADET) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ders programında yer alan seçmeli derslerin yerine sayılacaktır.

BK 105 Bilgi Teknolojileri Kullanımı 3
FN 203 Finansın Temelleri 3
BS 216 Sigortacılık 3
PA 204 Pazarlama 3
FN 202 Finans Matematiği 3
BS 321 Hayat ve Emeklilik Sigortaları 3
BS 333 Sigorta Matematiği 3
STA 304 Kantitatif Karar Verme Teknikleri 3
BS 312 Sigorta İşletmeleri Yönetimi 3
BS 431 Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi 3
BS 401 Uluslararası Bankacılık 3
BS 411 Mal ve Sorumluluk Sigortaları 3
BS 402 Reasürans Teknikleri ve Hasar Uygulamaları 3
BS 412 Bireysel Bankacılık 3
BS 422 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü ders programı uyarınca alınacak seçmeli dersler (8 ADET) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ders programında yer alan seçmeli derslerin yerine sayılacaktır.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ders planında muaf olunan derslerin yerine sayılacak dersler:


Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Dersi

  • MAT 101 Genel Matematik I
  • MAT 102 Genel Matematik II

Muhasebe ve Fin. ders planındaki eşdeğeri

  • MAT 111 Matematik
  • MAT 112 İşletme Matematiği