BS SEÇMELİ DERSLERİ
KODU DERSİN ADI T U L KREDİ ECTS BS
BYY 101 Bilimsel Yazım Teknikleri 3 0 0 3 6 X
BS 302 Bankacılıkta Fon Yönetimi 3 0 0 3 4 X
BS 303 Finansal Düzenlemeler 3 0 0 3 4 X
BS 342 Merkez Bankacılığı 3 0 0 3 4 X
BS 352 Kredi Yönetimi ve Analizi 3 0 0 3 4 X
EK 211 Vergilemeye Giriş 3 0 0 3 7 X
EK 301 Para Teorisi ve Politikası 3 0 0 3 4 X
EK 313 Para ve Bankacılık Ekonomisi 3 0 0 3 4 X
ENG 301 Mesleki İngilizce I 3 0 0 3 4 X
ENG 312 Mesleki İngilizce II 3 0 0 3 4 X
ENG 401 Mesleki İngilizce III 3 0 0 3 4 X
ENG 412 Mesleki İngilizce IV 3 0 0 3 4 X
FN 331 Finansal Planlama ve Kontrol 3 0 0 3 4 X
FN 401 Uluslararası Finans 3 0 0 3 4 X
FN 402 Finansal Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 4 X
FN 411 Yatırım Projelerinin Değerlemesi 3 0 0 3 4 X
FN 412 Portföy Yönetimi 3 0 0 3 4 X
GVD 442 Türkiye’de Mortgage Kredisi ve Yönetimi 3 0 0 3 9 X
HU 204 Vergi Usul Hukuku 3 0 0 3 4 X
HU 212 Borçlar Hukuku 3 0 0 3 4 x
HU 302 Uluslararası Ticaret Hukuku 3 0 0 3 4 x
HU 311 Ticaret Hukuku 3 0 0 3 4 x
HU 312 Türk Vergi Sistemi 3 0 0 3 4 x
HU 401 Şirketler Hukuku 3 0 0 3 4 x
HU 402 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 0 3 4 x
MU 210 Muhasebe Standartları 3 0 0 3 4 x
MU 224 Dönem Sonu İşlemleri 3 0 0 3 4 x
MU 304 Bağımsız Denetim 3 0 0 3 4 x
MU 311 Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 4 x
MU 312 Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3 4 x
MU 321 Şirketler Muhasebesi 3 0 0 3 4 x
MU 331 İşletme Bütçesi Uygulamaları 3 0 0 3 4 x
MU 401 Finansal Kurumlar Muhasebesi 3 0 0 3 4 x
MU 402 Muhasebe Uygulamaları 3 0 0 3 4 x
MU 421 İç Denetim 3 0 0 3 4 x
PA 303 Uluslararası Pazarlama 3 0 0 3 4 x
PPY 401 Proje Plânlaması ve Yönetimi 3 0 0 3 4 x
SPDD 301 Sermaye Piyasası Mevzuatı 3 0 0 3 4 x
SPDD 304 Borsa İşlem ve Uygulamaları 3 0 0 3 4 x
SPDD 332 Şirket Birleşmeleri 3 0 0 3 4 x
SPDD 342 Finansal Raporlama 3 0 0 3 4 x
SPDD 422 Kredi Derecelendirme 3 0 0 3 4 x
SPDD 431 Türev Piyasalar ve Ürünler 3 0 0 3 4 x
SPDD 432 Kurumsal Derecelendirme 3 0 0 3 4 x
SPDD 451 Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi 3 0 0 3 4 x
SPDD 472 İhtisas Muhasebeleri 3 0 0 3 4 x
UTL 214 Uluslararası Ekonomi 3 0 0 3 4 x
UTL 312 Dış Ticaret Finansmanı 3 0 0 3 4 x
UTL 314 Uluslararası Ticari Örgütler 3 0 0 3 4 x
UTL 334 Uluslararası Ticarete Giriş 3 0 0 3 5 x
UTL 402 Lojistik ve İnsan Kaynakları 3 0 0 3 4 x
UTL 412 Dünya Ekonomisi ve Ticareti 3 0 0 3 4 x
UTL 453 İstanbul (Sanat ve Kültür) 3 0 0 3 4 x
UTL 492 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 4 x
YA 301 Yöneylem Araştırması 3 0 0 3 4 x
YN 302 Girişimcilik 3 0 0 3 4 x
YN 303 Stratejik Yönetim 3 0 0 3 4 x