İŞLETME BÖLÜMÜ'NDE YANDAL YAPMAK İÇİN DERS GEREKLİLİKLERİ:

 

BA319 Organizational Behavior (Örgütsel Davranış)

BA313 Human Resource Management (İnsan Kaynakları Yönetimi)

BA325 Quantitative Decision Making (Kantitatif Karar Verme Teknikleri)

BA402 Strategic Management (Stratejik Yönetim)

BA435 Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi)

 

Üniversitemiz Çift Anadal ve Yan Dal yönergesi için buraya tıklayınız.