MFY SEÇMELİ DERSLERİ

KODU

DERSİN ADI

T

U

L

KREDİ

ECTS

MFY

BS 218

Bankacılık

3

0

0

3

4

X

BS 302

Bankacılıkta Fon Yönetimi

3

0

0

3

4

X

BS 401

Uluslararası Bankacılık

3

0

0

3

4

X

EK 302

Makroekonomik Performans Analizi

3

0

0

3

4

X

ENG 301

Mesleki İngilizce I

3

0

0

3

4

X

ENG 312

Mesleki İngilizce II

3

0

0

3

4

X

ENG 401

Mesleki İngilizce III

3

0

0

3

4

X

ENG 412

Mesleki İngilizce IV

3

0

0

3

4

X

MU 331

İşletme Bütçesi Uygulamaları

3

0

0

3

4

x

MU 421

İç Denetim

3

0

0

3

4

x

MU 422

Kamu Denetimi

3

0

0

3

4

x

PPY 401

Proje Plânlaması ve Yönetimi

3

0

0

3

4

x

SPDD 412

Uluslararası Sermaye Piyasaları

3

0

0

3

4

x

SPDD 431

Türev Piyasalar ve Ürünler

3

0

0

3

4

x

YN 302

Girişimcilik

3

0

0

3

4

X

SPDD 332

Şirket Birleşmeleri

3

0

0

3

4

X

SPDD 342

Finansal Raporlama

3

0

0

3

4

X

MU 303

İnşaat Muhasebesi

3

0

0

3

4

X

BS 431

Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi

3

0

0

3

4

X