ULUSLARARASI   TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ÇEKİRDEK MÜFREDATI
1. YIL GÜZ   YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS101
Kökenler ve Sonuçları 
Origins and Consequences 
3
0
0
3
5
KHAS103
İnsanlık Tarihi 
History of Humankind 
3
0
0
3
5
KHAS105
Evrensel Değerler ve Etik 
Universal Values and Ethics 
3
0
0
3
5
KHAS107
Tasarım
Design 
3
0
0
3
5
KHAS109
Hesaplamalı Düşünme 
Computational Thinking 
3
0
0
3
5
TLL101
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 1
Critical Reading and Writing in Turkish 1
2
0
0
2
3
Yarıyıl Toplamı
17
0
0
17
28
1. YIL BAHAR   YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS110
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Civic Responsibility Project 
0
2
0
1
2
KHAS112
Matematiği Anlamak 
Understanding Mathematics 
3
0
0
4
6
TLL102
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 2
Critical Reading and Writing in Turkish 2
2
0
0
2
3
LW138
Hukuka Giriş 
Introduction to Law
3
0
0
3
6


Çekirdek Seçmeli 1
Core Elective 1
3
0
0
3
5


Çekirdek Seçmeli 2
Core Elective 2
3
0
0
3
5


Çekirdek Seçmeli 3
Core Elective 3
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
17
2
0
19
32
2. YIL GÜZ   YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST101
Modern Türkiye Tarihi 1
Modern History of Turkey 1
2
0
0
2
2
MAN201
İstatistik
Statistics
3
0
0
3
6
MAN203
Yönetim Bilimleri için Matematik
Mathematics for Management Sciences
3
0
0
3
6
MIS201
BT Temelleri 
Foundation of Information Systems
3
0
0
3
5


Alan Seçmeli 1
Field Elective 1
3
0
0
3
6


Serbest Seçmeli 1
Free Elective 1
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
17
0
0
17
30
2. YIL BAHAR   YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST102
Modern Türkiye Tarihi 2
Modern History of Turkey 2
2
0
0
2
2
ITF202
Finansın Temelleri 
Foundations of Finance
3
0
0
3
6
ITF299
Staj
Internship
0
1
0
0
1


Alan Seçmeli 2
Field Elective 2
3
0
0
3
5


Alan Seçmeli 3
Field Elective 3
3
0
0
3
5


Alan Seçmeli 4
Field Elective 4
3
0
0
3
6


Serbest Seçmeli 2
Free Elective 2
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
17
1
0
17
30
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
ITF303
Finansal Yönetim 
Financial Management
3
0
0
3
5
ITF305
Uluslararası Ticaret Teorisi ve   Politikası 
International Trade Theory and Policy
3
0
0
3
5
ITF307
Finansal Piyasalar ve Kurumlar 
Financial Institutions and Markets
3
0
0
3
5
ITF321
Finansal Ekonomi 
Financial Economics
3
0
0
3
5


Alan Seçmeli 5
Field Elective 5
3
0
0
3
5


Serbest Seçmeli 3
Free Elective 3
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
18
0
0
18
30
3. YIL BAHAR   YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
ITF308
Türk Bankacılık ve Finansal Sistemi 
Turkish Banking and Financial System
3
0
0
3
5
ITF316
Kurumsal Finansman 
Corporate Finance
3
0
0
3
5


Alan Seçmeli 6
Field Elective 6
3
0
0
3
5


Alan Seçmeli 7
Field Elective 7
3
0
0
3
5


Serbest Seçmeli 4
Free Elective 4
3
0
0
3
5


Serbest Seçmeli 5
Free Elective 5
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
18
0
0
18
30
4. YIL GÜZ   YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
ITF409
Uluslararası Ticaretin Finansmanı 
International Trade Financing
3
0
0
3
6
ITF411
Finansal Türevler 
Financial Derivatives
3
0
0
3
6
ITF413
Portföy Yönetimi ve Analizi 
Portfolio Management and Analysis
3
0
0
3
6


Alan Seçmeli 8
Field Elective 8
3
0
0
3
6


Serbest Seçmeli 6
Free Elective 6
3
0
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
15
0
0
15
30
4. YIL BAHAR   YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
ITF418
Çokuluslu Finansal Yönetim 
Multinational Financial Management
3
0
0
3
6
ITF434
Finansal Modelleme 
Financial Modeling
3
0
0
3
6


Alan Seçmeli 9
Field Elective 9
3
0
0
3
6


Alan Seçmeli 10
Field Elective 10
3
0
0
3
6


Serbest Seçmeli 7
Free Elective 7
3
0
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
15
0
0
15
30
GENEL TOPLAM
136
3
0
136
240
ULUSLARARASI   TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ÇEKİRDEK MÜFREDATI ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
BUS215
Finansal Muhasebe 
Financial Accounting
3
0
0
3
6
BUS220
Yönetim Muhasebesi
Management Accounting
3
0
0
3
6
BUS302
İş İletişimi ve Etik 
Business Communication and Ethics
3
0
0
3
6
BUS315
Stratejik Pazarlama 
Marketing Strategy 
3
0
0
3
5
BUS317
Uluslararası İşletme 
International Business 
3
0
0
3
5
BUS325
Kantitatif Karar Verme Teknikleri 
Quantiative Decision Making 
3
0
0
3
5
BUS331
Pazarlamanın Prensipleri 
Principles of Marketing 
3
0
0
3
5
BUS402
Stratejik Yönetim 
Strategic Management 
3
0
0
3
6
BUS430
Örgüt Teorisi ve Dizaynı 
Organization Theory and Design
3
0
0
3
6
ECON209
Oyunlar ve Stratejiler 
Games and Strategies 
3
0
0
3
6
ECON323
Ekonometri 1
Econometrics 1
3
0
0
3
5
ECON324
Ekonometri 2
Econometrics 2
3
0
0
3
6
ITF302
Risk ve Sigortacılık 
Risk and Insurance 
3
0
0
3
6
ITF402
İstatistiksel   Modelleme ve Çıkarım
Statistical Modeling and Inference
3
0
0
3
6
ITF417
Davranışsal Finans 
Behavioural Finance
3
0
0
3
6
LW217
İşletme Hukuku
Business Law
3
0
0
3
5
MIS204
Hesaplamalı Yöntemler ve Araçlar 
Computational Methods and Tools 
2
0
2
3
6
MIS220
Veri, Zekâ ve Gerçek Hayat
Data, Intelligence and Real Life
3
0
0
3
5
MIS308
BT Denetimi
IT Auditing
3
0
0
3
5
MIS311
Karar Destek Sistemleri 
Decision Support Systems
3
0
0
3
6
MIS323
İşletmeler için Veritabanı Tasarım ve   Yönetimi 
Database Design and Management for   Business 
3
0
0
3
6
MIS403
Kurumsal Bilgi Sistemleri 
Enterprise Information Systems 
3
0
0
3
5
MIS419
İş Sürekliliği 
Business Continuity 
3
0
0
3
6