Misyon

Enformasyon Teknolojileri, muhasebe ve işletme gibi iş disiplinlerini hesaplama yöntemleri ile birleştirmektedir. Bu bölüm, teorik ve pratik temelleri sağlayan enformasyon teknolojileri alanlarında profesyonel uygulamalar konusunda öğrencileri yetiştirmeyi amaç edinmektedir ve öğrencilerin enformasyon teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için dersler düzenler, öğrencileri liderlik, grup çalışması ve hayat boyu öğrenim için hazırlar.

Vizyon

Vizyonumuz, yaratıcılık ve liderlik vasıflarına sahip olmanın yanında; yüksek kaliteli, endüstriye yönelik, teknik olarak uygun öğrenim, araştırma ve hizmetlerle ülkenin ihtiyaçlarına cevap veren tanınmış bir bölüm olmaktır.

Enformasyon Teknolojileri Programı, kamu ve özel sektörde bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analiz, tasarım ve uygulamalarında görev alacak ve bu konularda kariyer planı olan kişiler için tasarlanmıştır. Sanayide bilgi teknolojileri uygulamalarının artması ile mezunlara doğan iş olanakları sürekli artmaktadır. Yönetim ve bilgisayar konularına meraklı olan kişiler bu bölüm için ideal adaylardır.  İçerisinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgiye ulaşılması, bilginin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak Enformasyon Teknolojileri Programı?nın üç ayağından ikisi bilgisayar programlama ve özellikle hazır programları kullanma olup, üçüncü ayağı ise işletmedir. Bu program işletme bilgisiyle donatılmış bir yazılım mühendisliği olarak düşünülebilir. 

Amacımız öğrencilerimizin bilişim teknolojileri kavramlarını öğrenmelerini ve bu sektördeki her türlü gelişmeyi bağımsız olarak takip edebilmelerini sağlamak ve bunlar ile  problem çözme kabiliyetlerini geliştirmektir. 

Öğrencilerimiz, 3. sınıfın başından itibaren geniş bir seçmeli ders yelpazesi içinde uzmanlaşmak istedikleri alanda dersleri alabilirler.

İş Olanakları

Son yıllarda IT ye dayalı işlerde çok hızlı bir artış gözlenmektedir. Hemen hemen tüm üretim ve hizmet sektörü, sağlık hizmetleri, turizm, bankacılık, finans ve her ölçekteki işletmede, enformasyon teknolojileri artan bir oranda işin dominant bir bileşeni olmaktadır. Bu gelişme de, mezunlarımıza sürekli yeni iş olanakları yaratmaktadır. Mezunlarımız, bilgisayar ağ yönetimi, sistem analizi ve tasarımı, e-ticaret, veritabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, yazılım geliştirme, danışmanlık gibi çok geniş bir alanda çalışabilme imkânına sahiptirler.