Erinç Yeldan

Prof. Dr. Erinç YELDAN
Vekil Dekan

Fakültemiz, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Muhasebe ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Öğrenim dili, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerimizde İngilizce, diğer iki bölümde (Muhasebe/Finansman ve Bankacılık/Sigortacılık) ise Türkçe’dir. Eğitim/öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerimizi, doktora eğitimlerini yurtiçi ve yurtdışındaki seçkin üniversitelerde tamamlamış, deneyim ve akademik nitelikleri üstün öğretim üyelerimiz ile sürdürmekteyiz.

Fakültemizin misyonu,

  • - Dünya standartlarında hazırlanmış programlar ve ders içerikleriyle öğrencilerimizi modern işletmelerin ihtiyaç duyduğu yaratıcı ve girişimci liderlik özellikleriyle donanımlı yetiştirmek,
  • - Uluslararası standartlarda bilimsel çalışmalar üreterek, Türkiye ve dünyada saygın ve lider fakülteler arasında yer almak,
  • - Mezunlarımız ve iş dünyası ile mevcut bağlarımızı güçlendirmektir.

Bu hedefler doğrultusunda, çeşitlilik, bütünsellik, dayanışma, çevre bilinci ve katılımcılık gibi üstün değerlere önem vermekteyiz.

Güçlü akademik kadromuz, öğrencilerimizi, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sunduğumuz programlar aracılığı ile, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitmeyi görev edinmiştir. Bu bağlamda hedefimiz topluma iş ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler kazandırmaktır. Aynı zamanda, yaratıcılık ve girişimcilik odaklı eğitim anlayışımız ile işletmelerin giderek daha fazla gereksinim duydukları nitelikte yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerle kurduğumuz işbirlikleri aracılığıyla öğrencilerimizin uluslararası eğitim deneyimi kazanmalarını desteklemekte, ayrıca, yurtdışından gelen misafir öğrencilerimiz ile kültürel çeşitliliğin olduğu bir ortamda yetişmelerine olanak tanımaktayız.

Araştırma odaklı öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmaları dünyanın tanınmış akademik dergilerinde yayınlanmaktadır. Bunun yanısıra, öğretim üyelerimiz, ulusal (TÜBİTAK) ve uluslararası (SSHRC-Canada, GLOBE) kurumlar tarafından destleklenen çesitli projelerde görev almaktadır. Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz ile Türkiye’nin önder fakülteleri arasında hakettiğimiz konuma doğru hızla ilerlemekteyiz.

Fakültemizde sizi de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.