İşletme Bölümümüzün temel hedefi, hızla değişen ve küreselleşen ekonominin ihtiyaçlarına yönelik donanıma sahip, iş dünyasında liderlik rolü üstlenebilecek yetkin yönetici ve girişimciler yetiştirmektir.          

Bölümümüz, uygulama odaklı proje ve ödevlerle teorik bilgi ile uygulamayı entegre eden bir eğitim sunar. Firma yöneticileri, bölüm derslerimize misafir konuşmacı olarak sıklıkla davet edilir ve sektör tecrübelerini öğrencilere ilk elden aktarır.           

Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir.

MEZUNLARIMIZ,    

İşletmelerde ihtiyaç duyulan analiz ve tahmin yapabilme yeteneklerine sahip, strateji geliştirebilen, yönetimsel sorumlulukların yerine getirilmesinde etkin görev alabilen bireyler olarak iş hayatına atılır.            

Kariyerlerini bankacılıktan denetime, insan kaynaklarından satışa, yönetim danışmanlığından pazarlamaya uzanan geniş bir yelpazede sürdürebilirler.