İşletme bölümünde staj defteri uygulaması yoktur. Stajlarını tamamlayan tüm öğrenciler Staj Değerlendirme Formu’nu çalıştığı işyerinin stajyer sorumlusuna doldurtmalıdır (formda kaşe ve ıslak imza olmak zorundadır). Öğrenci Staj Raporu ise öğrenci tarafından doldurulmalı ve işyeri stajyer sorumlusu tarafından onaylanmalıdır.

Bu iki formun stajın bitiş tarihini takiben en geç 2 hafta içerisinde işyeri stajyer sorumlusunun şirket e-postası üzerinden, İşletme Bölümü Staj Komisyonu’ndan Dr. Başak Topaler’e e-postayla ulaştırılması gerekmektedir: [email protected] 

İİSBF Staj Yönergesi için lütfen tıklayınız.

İİSBF Staj Değerlendirme Formu için lütfen tıklayınız.

İşletme Bölümü Öğrenci Staj Raporu için tıklayınız.

Zorunlu Staj Yapacak Öğrencilerin Takip Etmesi Gereken Adımlar