• Çanakçıoğlu Mustafa, Öztürk Gülgün, Özdemir İbrahim Serhat, Şener Duygu., Kâr Dağıtımı Ve Vergilendirilmesi, , İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Seminerleri E-Kitap Dizisi Yayını, Mayıs 2016.
  • Çanakçıoğlu Mustafa., Pamukçu Nevzat, Bursalı Halim., Dönem Sonu İşlemleri Ve Muhasebesi, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Seminerleri E-Kitap Dizisi Yayını, Mayıs 2016.
  • Çanakçıoğlu, Mustafa., Durmuş, Cem Niyazi, Pamukçu Nevzat, Bursalı Halim., Finansal Tablolar Analizi, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını,  Yayın No:163, İstanbul, Nisan 2016.
  • Çanakçıoğlu Mustafa., Pamukçu Nevzat, Ceyhan Murat, Şalcı İnci,. E-Uygulamalar, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Seminerleri E-Kitap Dizisi Yayını, Nisan 2016.
  • Çanakçıoğlu Mustafa, Öksüzömer Yılmaz Gülsüm, Ebiller Sibel., İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları,  İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Seminerleri E-Kitap Dizisi Yayını, Nisan 2016.
  • Çanakçıoğlu, Mustafa., Üretim İşletmelerin Maliyet Muhasebesi, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını,  Yayın No:162, İstanbul, Şubat 2016.
  • Sevgi Aydın TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında proje desteğine hak kazandı 2016.
  • Çanakçıoğlu., Mustafa, İbiş Cemal,., Çatıkkaş Özgür, Bahadır Oğuzhan, Pamukçu Nevzat, Bursalı Halim., Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde İşletmelerde Vergi (Usul) İncelemeleri ve Muhasebe Uygulamaları, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını,  Yayın No:159, İstanbul, Kasım 2015.
  • Çanakçıoğlu, Mustafa., Finansal Muhasebe Yeterlilik ve Staj Sınavlarına Hazırlık Kitabı; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını,  Yayın No:157, İstanbul, 2015.
  • Aydın, S., Çanakçıoğlu, M “İnsan Kaynakları Muhasebesi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt 29, sayı 4 (ekim kasım aralık) 2015.