Kadir Has Üniversitesi / İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Kadir Has Caddesi 34083 Cibali-Fatih İstanbul - TÜRKİYE

Ömer Lütfi Gebizlioğlu  (Bölüm Başkanı)
Tel:+ 90 (212) 533-6532 ext.1245
E-mail: omer.gebizlioglu@khas.edu.tr


Nihal Pederli (Fakülte Sekreteri)
Tel:+ 90 (212) 533-6532 ext.1655
E-mail: nihal.pederli@khas.edu.tr